สวนอุตสาหกรรมบางกระดี

Warehouse Space
Area 101,682 sqft.
Dimension 105 x 90 x 0 (L x W x H m.)
Warehouse Availability
Occupied 78,117 sqft.
Available 23,565 sqft.
Number of Docks
Number of Loading Docks 35.
Number of Dock Levellers 1 sqft.
Office Space
Total 16,527 sqft.
Occipied 16,527 sqft.
Available 0 sqft.
Facilities and Services
  • การควบคุมสินค้าคงคลัง
  • การจัดเก็บสินค้าระยะยาว
  • การบรรจุสินค้าและประกอบสินค้า
  • ระบบรักษาความปลอดภัย
  • การรับสินค้า และ การส่งสินค้า
  • การจัดเก็บสินค้าระยะสั้น
  • ระบบจัดการคลังสินค้า
  • สาธารณูปโภคพื้นฐาน
Map