ถนนกิ่งแก้ว

Warehouse Space
Area 37,703 sqft.
Dimension 102 x 20 x 0 (L x W x H m.)
Warehouse Availability
Occupied 5,703 sqft.
Available 32,000 sqft.
Number of Docks
Number of Loading Docks 6.
Number of Dock Levellers 3 sqft.
Office Space
Total 6,198 sqft.
Occipied 5,165 sqft.
Available 1 sqft.
Facilities and Services
  • การควบคุมสินค้าคงคลัง
  • การจัดเก็บสินค้าระยะยาว
  • การบรรจุสินค้าและประกอบสินค้า
  • ระบบรักษาความปลอดภัย
  • การรับสินค้า และ การส่งสินค้า
  • การจัดเก็บสินค้าระยะสั้น
  • ระบบจัดการคลังสินค้า
  • สาธารณูปโภคพื้นฐาน
Map