ซอยพัฒนาชนบท 3

Warehouse Space
Area 83,668 sqft.
Dimension 144 x 54 x 0 (L x W x H m.)
Warehouse Availability
Occupied 83,668 sqft.
Available 0 sqft.
Number of Docks
Number of Loading Docks 12.
Number of Dock Levellers 12 sqft.
Office Space
Total 48,806 sqft.
Occipied 24,403 sqft.
Available 24 sqft.
Facilities and Services
  • การควบคุมสินค้าคงคลัง
  • การจัดเก็บสินค้าระยะยาว
  • การบรรจุสินค้าและประกอบสินค้า
  • ระบบรักษาความปลอดภัย
  • การรับสินค้า และ การส่งสินค้า
  • การจัดเก็บสินค้าระยะสั้น
  • ระบบจัดการคลังสินค้า
  • สาธารณูปโภคพื้นฐาน
  • ระบบบาร์โคด
Map